ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ένα διαχρονικό πολιτιστικό και τουριστικό σύμβολο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

H πλούσια ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους γυμνικούς αγώνες, οι οποίοι περιελήφθησαν στο πρόγραμμα των εορτών των Παναθηναίων το 566/565 π.Χ., καθώς επίσης και με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την αναβίωσή τους το 1896 ως την επιτυχία του 2004. Είναι δε το σημείο στο οποίο σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χειμερινούς και θερινούς, παραδίδεται η Ολυμπιακή Φλόγα.