Εμείς

ΕΜΕΙΣ

Ποιοί Είμαστε

Η FreeTaxi συστάθηκε, σε δύσκολους καιρούς, από ομάδα αυτοκινητιστών που έχουν ως αρχή τους τον σεβασμό στον πελάτη, την επαγγελματική συνείδηση, την τιμιότητα, την αξιοπιστία και την ανθρωπιστική προσφορά.

Πολύ γρήγορα μας αγκάλιασαν τόσο ιδιώτες, όσο και επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τόσο τις υψηλού επιπέδου με οικονομικές τιμές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, όσο και την ανθρωπιστική μας δράση.

Car